Bếp âu OB4-17 là gì? Bếp âu 4 họng của BERJAYA hiện nay có những loại nào?

5 / 5 ( 1 vote ) Có những loại bếp âu 4 họng nào sử dụng cho bếp nhà hàng? Sản phẩm Bếp âu OB4-17 là một trong những thiết bị bếp khá phổ biến các nhà hàng Âu. Với thiết bị bếp này các đầu bếp nhà hàng Âu có thể dùng để […]